HVMB

In verband met Covid19 dit jaar een aangepaste ALV

Omdat er een aantal belangrijke beslissingen moeten worden genomen, zal er dit jaar een aangepaste ALV worden gehouden. Hoe moeten we nog uitwerken, maar in April of Mei 2021 Komt er een ALV

ALV over het jaar 2018

ALV op donderdag 23 mei 2019
De ALV wordt gehouden op donderdag 23 mei 2019 om 20:00 uur in de panorama zaal in bowlingcentrum van der Zalm in het Westerpark. De agenda en alle stukken staan HIER op de website.
We zien jullie allen graag op de ALV.

Er is een wijziging in de agenda. Er is een punt aan toegevoegd die in de ALV zal worden besproken. De definitieve versie staat nu als download op de website. We zullen deze wijziging ook aan het begin van de vergadering aangeven.

Namens het bestuur,

ALV op donderdag 26 april 2018

De ALV wordt gehouden op donderdag 26 april 2018 om 19:45 uur in de panorama zaal in bowlingcentrum van der Zalm in het Westerpark. De agenda en alle stukken staan HIER op de website.
We zien jullie allen graag op de ALV. Namens het bestuur,

Rob Oosterveer en Arie Amptmeijer

Bijlagen ALV 26 april 2018

Extra ALV op donderdag 16 November 2017

Er wordt een extra ALV gehouden op donderdag 16 november 2017 om 20.00 uur in de panorama zaal in bowlingcentrum van der Zalm in het Westerpark. Hierin gaan we de definitieve offerte bespreken van de aannemer, het inkopen van de patio-eigenaren en de het bestuur gaat ook de notaris uitnodigen zodat alle aanwezigen die de gewijzigingde splitsingsakte nog niet ondertekend hebben) de gewijzigde splitsingsakten alsnog bij hem kunnen tekenen. De agenda en alle stukken staan binnenkort hier op de website. We zien jullie allen graag op de ALV.

ALV over 2016 op dinsdag 30 mei 2016

ALV over 2016 op dinsdag 30 mei 2016

Het bestuur heeft het genoegen u uit te nodigen voor de ALV over het jaar 2016 op dinsdag 30 mei 2017. Houdt deze avond vrij want er wordt gestemd over welke offerte van welke aannemer het groot onderhoud mag gaan uitvoeren. De DOCUMENTATIE is hier te vinden.

ALV over groot onderhoud op Donderdag 16 februari 2017 A.S.

De ALV over het groot onderhoud zal worden gehouden op donderdag 16 februari 2017 in de panoramazaal van de party & bowlingcentrum van der Zalm in het westerpark. De DOCUMENTATIE is hier te vinden.

Extra ALV op 28 juni 2016

Het bestuur kondigt een extra ALV aan op Dinsdag 28 juni 2016 over het groot onderhoud, dekrenovatie. Houdt deze avond vrij want er wordt gestemd over hoe de leefomgeving aangepast gaat worden, qua materialen, kleuren, afwerking enz. De DOCUMENTATIE is hier te vinden.

 • Voorbeelden van mogelijkheden met Triflex 1,
 • Voorbeelden van mogelijkheden met Triflex 2,
 • ALV over 2015 op dinsdag 19 april 2016

  Het bestuur van de HVMB wil alle leden van harte uitnodigen om de aankomende ALV bij te komen wonen. U heeft allemaal een uitnodigingsbrief gehad en het spreekt vanzelf dat deze ALV een belangerijke ALV wordt voor het komende groot onderhoud. Ook wil het bestuur de agenda uitbreiden met punt 3a waarin de uitslag van de rechtzaak wordt behandeld en de noodzaak van de aangepaste / vernieuwde splitsingsakte.

  Komt dus allen, het is belangrijk!

  Laatste bijeenkomst Brandherstel

  Afgelopen vrijdag (11 seprember 2015) heeft het bestuur de laatste bijeenkomst georganiseerd ten behoeve van het brandherstel. Helaas was de opkomst lager dan verwacht en was het niet mogelijk om alle garage-eigenaren met hun buren tijdens de vergadering te laten beslissen welke type zijmuur beide zouden willen. De muur aan de achterzijde (kopse kant) zal door de HVMB afgedicht worden met de sandwich panelen. Op deze website staat onder het tabblad "Brandherstel" alle documentatie die nodig is om een keuze te kunnen maken.

  ALV over 2014 op dinsdag 14 april 2015 a.s.

  De ALV over 2014 wordt gehouden op dinsdag 14 april 2015 in Bowling en Partycentrum van der Zalm

  Meer informatie hierover, vindt u hier: Uitnodiging ALV over 2014.

  Brand in de garages

  Helaas gebeurde op oudejaarsdag waar menigeen bang voor was: Er is brand ontstaan in een van de garages onder het dek van de Tichelberg. Deze brand breidde zich snel uit naar meerdere garages. Gelukkig was de brandweer snel ter plaatse en heeft de brand geblust. Er is door de politie geen buurt en sporenonderoek gedaan en die zal er ook niet komen (blijkt bij navraag bij de politie). De gemeentelijke bouw en woninginspectie heeft na de brand het dek geinspecteerd en op enkele plaatsen stempels laten plaatsen uit voorzorg.

  Weer een schade aan het hekwerk op de Tichelberg

  Helaas is er weer een schade gereden aan het hekwerk. De veroorzaker is bekend. De schade is aanzienlijk: Een zware ijzeren ophangbeugel verbogen, de bevestigingbalk gekraakt en meerdere planken beschadigd. Een offerte voor herstel is gemaakt en de verzekeringen aangeschreven.

  (Te) hoge aanhangwagens onder de dekken

  Het komt regelmatig voor dat automobilisten met een (te) hoge aanhanger onder de dekken door willen rijden. Hierdoor alleen al hebben we per jaar 2 a 3 schademeldingen en -herstellingen. Dit lijkt niet veel, maar iedere schade afhandeling duurt minimaal 4-6 maanden. Hieruit volgt dat het bestuur ieder jaar continue bezig is met schade-afhandelingen. Dit is iets wat niet nodig zou moeten zijn. Hou je aan de volgende regel:

  - * - * - * - Ga NIET met een boedelbak of hoge aanhanger onder het dek. Dat past NIET - * - * - * -

  Vergunningsaanvraag voor de school ligt ter inzage bij de gemeente

  De vergunningsaanvraag voor de basisschool 't Schrijverke ligt momenteel bij de gemeente ter inzage. Door de gemeente te bellen kan er een afspraak gemaakt worden om de vergunningsaanvraag in te zien. Deze vergunningsaanvraag is een deelaanvraag die over het schoolgebouw gaat. Deze vergunningaanvraag gaat over de hoogte van het schoolgebouw. In het bestemmingsplan voor Meerzicht staat nl. dat er niet hoger gebouwd mag worden dan 5 meter. De school wordt 9 meter hoog!

  Brief van de Gemeente over parkeerplaatsen en school

  De gemeente heeft de bewoners van Tichelberg noord en andere omwonenden van basisschool 't Schrijverke in meerzicht een brief gestuurd met daarin de oproep voor een bijeenkomst om alle betrokkenen te informeren over de realisatie van een nieuw scholencomplex. Ook worden de aanpassingen omtrent het parkeren, waarvoor we als bewoners eerder bij de gemeente zijn geweest in 2012, bekend gemaakt. Dit gaat gebeuren op woensdag 2 juli 2014 om 19:30 uur in de aula van 't Schrijverke berg 3-4 te Zoetermeer. De school is open vanaf 19.00 uur.

  Samenstelling van 2 commissies

  Conform de ALV van dit jaar zijn er 2 commissies in het leven geroepen:

  De juridische commissie die zich buigt over de juridische status en de technische commissie die zich buigt over de technische staat van het dek.

  De juridische commissie is reeds enkele malen tezamen geweest en hebben enkele constructieve afspraken gemaakt en zijn hiermee aan de slag gegaan. Ook de technische commissie is bijeen geweest en ook daar zijn enkele afspraken gemaakt die nu uitgewerkt gaan worden. Beide commissies hebben vervolg afspraken staan om nog voor de vakantie nogmaals bijeen te komen.

  De ALV wordt gehouden op 15 april 2014

  De ALV zal gehouden worden op dinsdag 15 april 2014 bij Bowling, Party & Recreatiecentrum Westerpark te Zoetermeer. De uitnodigingsbrieven zijn verstuurd en via deze website kunt u de agenda en bijlagen downloaden en lezen. In de uitnodigingsbrief staan de gebruikersnaam en wachtwoord om hiervoor in te loggen via het tabblad "vergaderingen"

  Iedereen een goed en gezond nieuwjaar gewenst

  Het bestuur van de HVMB wenst iedereen een goed en gezond nieuwjaar. We willen dit jaar met duidelijkheid en transparantie in de vereniging een mooie en leefbare omgeving voor onze leden realiseren.

  Adviseur Harm Zuidema

  Het bestuur heeft conform de algemene ledenvergadering Harm Zuidema aangesteld als adviseur om het betondek aan de onderzijde te laten onderzoeken. Hiervoor zal hij met diverse erkende en gekwalificeerde buro's in contact treden om informatie en offertes op te vragen voor dit onderzoek. Omdat onze dekken zg. "Atlas spandekken" zijn, mogen alleen door de overheid aangestelde en erkende bedrijven dit onderzoek doen. Tevens heeft het bestuur hem gevraagd onderzoek te doen naar de verflaag van de leuningen op het hekwerk van de gemeenschappelijke delen.

  Aftreden van de Secretaris

  Helaas moeten we melden dat onze secretaris met onmiddelijke ingang zijn functie heeft neergelegd. Hij doet dit wegens de onverenigbare meningen tussen hem en andere bestuursleden. Wij betreuren dit besluit ten zeerste, maar respecteren deze beslissing. Als interim secretaris is nu Dhr. R. Oosterveer (algemeen lid) aangesteld.

  Pages

  Subscribe to Huiseigenaren Vereniging Meerzicht Bergwijk RSS