HVMB

Algemene leden vergadering (ALV) donderdag 4 april 2013

De ALV over 2012 wordt gehouden op donderdag 4 april 2013 in Bowling & Recreatiecentrum Westerpark te Zoetermeer. Kijk onder de tabblad "eerstvolgende vergadering" log daar in en klik op de link "Bijlagen ALV over 2012" en bekijk of download de pdf's onder de link

Wie o wie

tegeltje aan de Tichelberg

Heeft dit tegeltje geplakt op de muur naast het naambordje van de Tichelberg.

Een onbekend persoon heeft op een aantal plaatsen in Zoetermeer mysterieuze tegeltjes geplaatst, waaronder ook aan ons dek van de Tichelberg. Het tegeltje ziet er wel verder leuk uit, maar helaas moeten we nog onderhoud plegen aan de betonnen muren en deze opnieuw verven. Als iemand weet wie het tegeltje geplaatst heeft willen we graag in contact treden met de betreffende eigenaar over een goede oplossing.

Schoonmaakaktie Tichelberg Noord

Zaterdag 6 oktober wordt weer de jaarlijkse schoonmaakaktie gehouden. Wil iedereen op het complex Tichelberg Noord het gedeelte van de weg en de voorkant van zijn garage vrijmaken van troep, zand, onkruid, spinnenrag en andere zaken die het zicht minder mooi maken. Wil iedereen ook zijn of haar auto vanaf 14.00 uur niet meer parkeren aan de zijkant van de rotonde en aan de kopse kant bij de school zodat ook daar schoongemaakt kan worden. Ook is er dan water beschikbaar bij de garages. Wij rekenen op een grote opkomst.

Let op: Belangrijk. Beton en dekonderzoek.

Betreft: Inspectie betonconstructie en spankabels
Locatie: Turfberg / Tichelberg
Doel: Inzicht te krijgen van de conditie van het beton.
Datum: 15 tot en met 19 Oktober 2012
Zie toegestuurde brief van het bestuur van de HVMB

Vuilniswagen tegen hekwerk Turfberg - Getuigen gezocht

Helaas is eerder dit jaar de vuilniswagen van de gemeente, met het achteruitrijden, tot twee maal toe tegen het hekwerk van de Turfberg ballustrade gereden. De 2e keer is dat zo hard gegaan dat de dwarsbalk ook gekraakt is. Als VVE hebben we uiteraard de gemeente aansprakelijk gesteld voor deze schades en uiteindelijk is de verzekeringsmaatschappij van de gemeente ingeschakeld.

Deze verzekeringsmaatschappij wil nu echter schriftelijke getuigenverklaringen hebben van mensen die deze onhandige akties van de vuilniswagen met eigen ogen hebben gezien.

Aanpassingen bestrating Tichelberg

Niet zo'n goede aktie

Vandaag 15 mei 2012 gesproken met een medewerker van de gemeente Zoetermeer over de datum dat de werkzaamheden zouden aanvangen voor het aanpassen van de straat en de parkeerplaatsen zoals dat besproken was in de twee bijeenkomsten op het gemeentehuis. Ik legde de medewerker uit dat ons was toegezegd dat de gemeente in het tweede kwartaal van 2012 zou beginnen met de werkzaamheden en aangezien het tweede kwartaal inmiddels ten einde loopt ik benieuwd was naar de voortgang.

Aandacht voor de hemelwaterafvoeren!

In het bestuur hebben we in de afgelopen vergadering de wateroverlast bij enkele medebewoners besproken. Een van de oorzaken van de overlast is achterstallig onderhoud. Veel afvoeren raken verstopt door vuil en zand waardoor het water niet meer afgevoerd kan worden. Ook ligt er veel zand en troep onder de tegels op het dek, wat ook verstoppingen kan veroorzaken. Voorts bleekt dat enkele afvoeren verstopt waren geraakt doordat (te klein) grind de afvoergaten in de afvoeren op het dek verstoppen.

Nieuwe bestuurssamenstelling goedgekeurd door de ALV

De Algemene Leden Vergadering van 28 maart 2012 j.l. heeft de nieuwe samenstelling van het bestuur, zoals voorgesteld, aangenomen.

Hierdoor bestaat het bestuur vanaf dit jaar uit:

Vervanging Gasleidingen

Netbeheerder Stedin heeft de gasleidingen onder het dek van de Tichelberg vervangen. Dit is helaas niet helemaal vlekkeloos verlopen en de aannemer is door het bestuur van de HVMB herhaaldelijk gewezen op de ongemakken en problemen waarmee dit gepaard is gegaan. Ook heeft het bestuur geconstateerd dat er voor de nieuwe leidingen extra in het dek geboord is, hetgeen niet was afgesproken. Er is veelvuldig contact geweest tussen de bestuursleden (acterend als bewoner) en de opdrachtgever (Stedin) en uitvoerder, waaruit uiteindelijk dit resultaat is voortgekomen.

Tijdelijke voorzitter gevonden

Het oud bestuurslid Michael Jurriaans heeft gehoor gegeven aan onze oproep voor een voorzitter. Wij hebben een gesprek met hem gehad en hij blijkt zowel ervaring als penningmeester en als voorzitter van de HVMB te hebben. Ook weet hij veel van de historie van onze vereniging. Uiteraard kunnen er nog steeds andere mensen voorgedragen worden en tijdens de eerstkomende algemene ledenvergadering in het voorjaar van 2012 zal er een nieuwe voorzitter gekozen worden.

We zoeken een enthousiaste en bekwame bestuurder voor de vacature Voorzitter

Voor onze vereniging van eigenaren zoeken we een enthousiaste Voorzitter. Voor deze functie zoeken we een initiatiefrijk iemand met leiderschap, doorzettingsvermogen en "gewicht in de schaal" voor pittige discussies en doordachte oplossingen en beslissingen. Het zou geweldig zijn als er binnen de vereniging iemand is die zichzelf (of iemand anders) zou willen voordragen. Weet iemand een mogelijke voorzitter in spé mail ons dan zodat er tijdens de algemene ledenvergadering een nieuwe voorzitter gekozen kan worden, mogelijk zelfs uit meerdere kandidaten!

De start van de website

Deze website is bedoeld om de verenigingsleden meer inzicht te geven in de vereniging en de werkzaamheden die het bestuur doet voor een goede samenwerking. Ook kan via deze website meer inzicht gegeven worden wat er van de leden verwacht wordt om gezamelijk een gezonde vereniging te houden die voor iedereen werkt.

Pages

Subscribe to Huiseigenaren Vereniging Meerzicht Bergwijk RSS