Error message

Notice: Undefined index: localized_options in menu_navigation_links() (line 1872 of /var/www/clients/client11148/web81562/web/content/includes/menu.inc).

Agenda extra ALV op dinsdag 28 juni 2016 a.s.

HVMB

HVMB
Submitted by HVMBadmin on Thu, 06/16/2016 - 11:00

Agenda ALV
28 juni 2016

1. Opening, algemene mededelingen en vaststelling agenda.

2. Bespreking en vaststelling van het verslag van de vorige ALV op 19 april 2016.
- Actiepuntenlijst

3. Verkiezing nieuwe voorzitter:
De voormalige voorzitter (Michael Jurriaans) heeft ons bestuur inmiddels verlaten en nu is de heer Kempen (Tichelberg 19) bereid gevonden deze functie te vervullen
Stemming nieuwe voorzitter.

4. Vernieuwing van de toplaag van het dek:
-Door opvraging van offertes bij diverse leveranciers hebben we inzichtelijk kunnen maken wat de kosten zijn voor aanleg en onderhoud van de 2 mogelijke deksystemen
-Een architect heeft ontwerpen gemaakt van de 2 systemen en hiermee is getracht inzichtelijk te maken hoe de systemen esthetisch in onze omgeving passen.
-Technische voor en nadelen van de 2 deksystemen moeten tegen elkaar worden afgewogen:
Stemming deksysteem

5. Bespreking kosten meerjaren onderhoudsplan (MJOP)

6. Rondvraag en sluiting van de vergadering.