Error message

Notice: Undefined index: localized_options in menu_navigation_links() (line 1872 of /var/www/clients/client11148/web81562/web/content/includes/menu.inc).

Agenda ALV 2013

HVMB

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING 4 april 2013

1. Opening, algemene mededelingen (zie ook bijlage bij 1) en vaststelling agenda

2. Bespreking en vaststelling van het verslag van de vorige ALV op 28 maart 2012 (bijlage bij 2)

3. Verslag van het bestuur, balans en resultatenrekening over het verenigingsjaar 2012 (bijlage bij 3)

4. Verslag van de kascommissie (bijlage bij 4), decharge aan het bestuur en samenstelling nieuwe kascommissie

5. Bespreking en vaststelling incassobesluit (bijlage bij 5)

6. Bespreking en vaststelling besluit nieuwe verzekeringen (bijlage bij 6)

7. Bespreking onderhoud 2013 en meerjarenonderhoudsplan (bijlage bij 7)

8. Bespreking en vaststelling contributie 2013, begroting 2013 en meerjarenraming (bijlage bij 8)

9. Verkiezing (nieuwe) bestuursleden

10. Rondvraag en sluiting van de vergadering