Error message

Notice: Undefined index: localized_options in menu_navigation_links() (line 1872 of /var/www/clients/client11148/web81562/web/content/includes/menu.inc).

Agenda ALV over 2014

HVMB

AGENDA
1. Opening, algemene mededelingen en vaststelling agenda

2. Bespreking en vaststelling van het verslag van de vorige ALV op 15 april 2014

3. Verslag van het bestuur, balans en resultatenrekening over het verenigingsjaar 2014

4. Verslag van de kascommissie, decharge aan het bestuur en samenstelling nieuwe kascommissie

5. Technische zaken dekken. Bespreking onderhoud 2014, onderzoek spankabels en voorbereiding groot onderhoud 2016

6. Juridische zaken lidmaatschap en eigendomsverhoudingen.

7. Brand in garage Tichelberg noord: gevolgen en aanbevelingen.

8. Bespreking en vaststelling meerjarenonderhoudsplan, begroting 2015 en contributie 2015

9. Rondvraag en sluiting van de vergadering